Hóa chất khác

Hóa chất khác

 

  • Nhựa phủ Jig (phủ cây gắn)
  • Hóa chất tẩy lớp Nickel trên phôi sắt, đồng.