Hóa chất mạ Nickel hóa trên Nhựa ABS

Hóa chất mạ Nickel hóa trên Nhựa ABS

 

  • Hóa chất phụ gia xúc tác Palladium
  • Hóa chất phụ gia mạ Nickel hóa