Hóa chất tẩy rửa

Hóa chất tẩy rửa

 

  • Tầy dầu ngâm cho sắt
  • Tẩy dầu ngâm cho kim loại màu (Zn, Cu, Thau,…)
  • Tẩy dầu điện
  • Tẩy dầu Siêu Âm
  • Tẩy dầu Acid
  • Tẩy dầu cho phôi nhựa ABS