Hóa chất

22/04/2019

Hóa chất khác

  Nhựa phủ Jig (phủ cây gắn) Hóa chất tẩy lớp Nickel trên phôi sắt, đồng.
22/04/2019

Hóa chất cơ bản

  Acid: HCl; H2SO4; HF; HNO3; H3PO4; H3BO3, … Muối cơ bản : CuSO4; NiSO4; NiCl2; NaOH; NH4Cl; ZnO;….
22/04/2019

Hóa chất mạ Nickel hóa trên Nhựa ABS

  Hóa chất phụ gia xúc tác Palladium Hóa chất phụ gia mạ Nickel hóa
22/04/2019

Phụ gia mạ Chrome

  Phụ gia mạ Chrome trang trí Phụ gia mạ Chrome cứng Hóa chất khử mùi Chrome
22/04/2019

Phụ gia mạ Nickel

  Phụ gia mạ Nickel bán bóng (Semi bright) Phụ gia mạ Nickel lưu huỳnh cao (High sulphur) Phụ gia mạ Nickel Bóng ( Bright) Hóa […]
22/04/2019

Phụ gia mạ đồng

  Phụ gia mạ Đồng acid một thành phần Phụ gia mạ Đồng acid ba thành phần Phụ gia mạ đồng cổ, thau cổ
22/04/2019

Phụ gia mạ kẽm

  Phụ gia mạ kẽm Acid Phụ gia mạ kẽm cyanua Phụ gia mạ kẽm kiềm
22/04/2019

Hóa chất tẩy rửa

  Tầy dầu ngâm cho sắt Tẩy dầu ngâm cho kim loại màu (Zn, Cu, Thau,…) Tẩy dầu điện Tẩy dầu Siêu Âm Tẩy dầu Acid […]