Thiết bị

Gia nhiệt ( Titan, Thạch anh, Inox)

Máy lọc (4m3/h; 9m3/h; 15m3/h; 20m3/h)

Cột lọc colton

Cột lọc than hoạt tính

Giỏ Titan (giỏ Anode)

Bao Anode, bao cột lọc,…

Bể mạ (PP; Sắt – PP;…)

Lồng mạ quay

Máy mạ ( 500 A; 1000 A; 2000 A; 4000 A)

Hệ thống xi mạ