Thiết kế quy trình

Nhận thiết kế, thi công toàn bộ xưởng xi mạ theo yêu cầu:

  • Máy xi
  • Bồn xi
  • Máy lọc hóa chất
  • Robo bán tự động, tự động hoàn toàn cho xưởng xi
  • Hệ thống xử lý nước thải